گور جمعی سربازان سوری در حلب کشف شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید