ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد در سازمان یونسکو پیگیری می شود

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید