ابوبکر البغدادی از موصل فرار کرد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید