قاتل محکوم به اعدام در قزوین بخشیده شد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید