باردار نیستم اما پریود هم نمی شوم!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید